εύρος τιμών για κινητά τηλέφωνα 2

εύρος τιμών για κινητά τηλέφωνα 2